Translate

dissabte, 19 de maig de 2012

Sucre


cADA TrEBALLsi voLS POT s fer QuE siGUI alEGRe i bo DE FER
SI ÉS QUE DE FET VOLS FER-LO divertiiiiiiiit,
POTS DIR-TE QUE ÉS COM PER JUGAR
I EL TEMPS ET VOLARÀ
uN jORN cOM mOLTS 
fAN EeL tRebalL MÉS dooooooooolç.....

una micadesucrediuquetothofapassar...
quetothofapassaaaaartothofa passar
unami-ca de sucrediuquetothofapassar...
tot més dolç ho fa trobar.....

Cada treball si vols pots fer que sigui alegre i bo de fer, si ésque
de fet vols fer-lso divertiiiiiiiiiiiiiiits,
pots dir-te qués com epr jugar...
i el temps et volarà...
un jor com molts, fan-el-tre-ball-més-dolç.....

UUUUUUnaaaaaa mi  ca   desucre diu que tot ho fa pas sar...
que tot   ho   fa  passsssaaaaaar   tot ho fa passar
 U-NA MI-KA DE SUCRE DIU QUE TOT HO FA PASSAR... 
TOT MÉS DOLÇ HO FA TROBAR....


pd NO HE CORREGIT LES FALTES QUE HAN APAREGUT SOLES MENTRE ANAVA ESCRIVNT.
hA SORTT AIXINS....

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada